• Sales & Marketing
 • Mã sản phẩm: SO.07
 • Là giải pháp giúp Doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh thông qua việc nâng cấp hoạt động Sales & Marketing bằng cách phát huy tối đa tiềm năng của tửng cá nhân, từng team trong hai lĩnh vực này. 
   

  Gói giải pháp bao gồm 

  • Chẩn đoán hiện trạng về kinh doanh, hiệu quả tổng thể doanh nghiệp và năng lực tửng cá nhân, từng đội làm công tác Sales & Marketing
  • Thiết kế các chương trình hoạt động cụ thể dựa trên năng lực hiện hữu và mục tiêu kinh doanh, xác định tính chất và cách triển khai các chương trình phù hợp với đặc tính của doanh nghiệp. 
  • Triển khai các chương trình huấn luyện, kèm cặp, thực hành và đo lường sự thay đổi năng lực Sales & Marketing dành cho các cấp quản lý và nhân viên chủ chốt. 
  • Tái đánh giá và duy trì hiệu quả hoạt động Sales & Marketing 
  • Các công cụ sử dụng: Trait-Map, Motivation Questionaires, Uchida-Kraepelin, OD-Map. 
 • Giá: Liên hệ
 • Thông tin chi tiết
 • Bình luận
Booking

Thông tin người đặt

Thông tin người làm bài

Thanh toán tiền mặt tại nhà...

THông tin tài khoản của khách hàng...

Chuyển khoản qua ngân lượng....

Ứng viên khác
Khách hàng & đối tác tiêu biểu
Phúc Điền Land

Sales & Marketing

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0357260286
Hotline: 0357260286 Chỉ đường